Medical Oxygen Regulator

Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabung oksigen supaya aliran oksigen menjadi stabil.

Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang di pasang pada katup dan pada sumber oksigen ( oxygen ) untuk disalurkan ke pasien, Oksigen Regulator diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan  masing masing pemakai  ,karena itu oksigen regulator sangat diperlukan untuk pengaturan agar aman untuk oksigen yang masuk ke dalam pernafasan.

Petunjuk penggunaan terdapat pada buku manual di kemasan .

Close Menu
error: Content is protected !!